Ved å kategorisere kratom som narkotika, sender norske myndigheter et feilaktig og uheldig signal som bidrar til økt stigmatisering.
Sammen kan vi påvirke myndighetene til å velge en mer nyansert og medmenneskelig tilnærming til reguleringen av kratom i tråd med anbefalingene fra Verdens Helseorganisasjon.
Kunnskap, ikke fordommer: Veien til en evidensbasert regulering av kratom.
I 2021 gjennomførte WHO en grundig gjennomgang av den tilgjengelige forskningen på kratom. Konklusjonen deres var at planten ikke utgjør en betydelig risiko for folkehelsen, og at et internasjonalt forbud ikke er nødvendig.

Legemiddelverkets beslutning om å klassifisere planten som narkotika fremstår på bakgrunn av dette som et betydelig avvik fra internasjonal konsensus og praksis.
Forbudet vil primært ramme sårbare grupper som kroniske smertepasienter og rusavhengige, som kan ha stor nytte av kratom som et sikrere alternativ til konvensjonelle legemidler og illegale rusmidler.

Et forbud vil også effektivt hindre videre forskning på kratoms medisinske potensiale. Planten inneholder en rekke unike virkestoffer som kan danne grunnlag for utvikling av nye og bedre legemidler mot alt fra avhengighet til depresjon og kroniske smerter. Ved å stenge døren for slik forskning risikerer vi å gå glipp av verdifulle medisinske fremskritt.
Regulere, ikke kriminalisere
Kratom-brukere er ikke kriminelle. De fortjener forståelse, respekt og støtte, ikke bøter, fengsel og stigma. Signer for å vise din støtte til en mer evidensbasert tilnærming til regulering av kratom.
Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Statens Legemiddelverk.
For fokus bruker man vanligvis 1-3g tørket kratom. Det vil vanligvis gi en merkbar økning i energi og fokus. I disse doseringene er effektene mest sammenlignbare med kaffe.
Ved høyere doser kan kratom ha smertestillende egenskaper som kan sammenlignes med opioider. Mange kroniske smertepasienter rapporterer at kratom gir dem effektiv lindring uten de samme bivirkningene.
Kratom har vist seg å være et lovende verktøy for personer som ønsker å slutte med opioider, enten det gjelder reseptbelagte smertestillende eller illegale rusmidler som heroin.
Moderne bruk
Kratom brukes av mange forskjellige mennesker for en rekke ulike formål, fra selvmedisinering til rekreasjonell bruk. De vanligste bruksområdene inkluderer:
Avrusing
Smertelindring
Fokus
Hvordan tilbereder man kratom?
Det vanligste er å kjøpe ferdig tørket og pulverisert kratom. Dette egner seg godt til å lage te av eller blande i annen flytende drikke. Dette er en effektiv, enkel og tradisjonell måte å innta planten på.
Mange synes smaken av kratom er bitter og foretrekker å innta pulverisert kratom i kapselform. Dosene på kratom er relativt høye i form av volum så man må gjerne innta 2-10 kapsler for å få effekt.
Den tradisjonelle måten å innta kratom på er i form av ferske blader som tygges og spyttes ut. Dette er mindre utbredt i dag på grunn av utordringene ved å transportere som ferskvare.
Plantens historie
Vi har laget en underside som går litt mer i dybden på kratom's historie, bruksområder og hvilke virkestoffer planten inneholder.
Legemiddelverket
Legemiddelverket valgte å gå i mot internasjonale retningslinjer lagt frem av WHO og satte kratom på narkotikalisten i 2024.
FLERE PROSJEKTER