Kratom

Tropenes "kaffe"
Kratom er et tropisk tre i samme plantefamilie som kaffe(Rubiaceae). Det er et eviggrønt tre som kan bli opptil 25meter høyt. Treet har store grønne blader og kan produsere blomster.

Det er bladene man anvender som medisin. I land hvor planten vokser vilt er det vanlig å tygge på bladene som et alternativ til kaffe.
Oppdagelsen
Kratom ble oppdaget i 1839 av den nederlandske botanisten Pieter Willem Korthals. Planten ble identifisert som Mitragyna Speciosa.

I 1895 ble det også dokumentert hvordan de innfødte benyttet seg av planten for å hjelpe mennesker ut av opiumsavhengighet.
Virkestoffene
Den første alkaloiden som ble isolert fra kratom var Mitryganine i England i 1921.

Så langt er det identifisert over 20 aktive virkestoffer i kratom. Noen mener at samspillet mellom de forskjellige virkestoffene i planten utgjør den unike effekten og at bør bruke hele planten for å få best utbytte av den medisinske verdien i kratom, men dette finnes det lite forskning på.
Mitragynine
Kratom
Kaffe
Botanisk navn: Mitragyna speciosa

Plantefamilie: Rubiaceae

Utbredelse: Sør-øst Asia

Anvendte plantedeler: Blader

Aktive virkestoffer: Mitragynine,
7-hydroxymitragynine

Effekt: Stimulerende, humørløftende, angstdempende og smertestillende /sederende (i høye doser)
Botanisk navn: Coffea arabica

Plantefamilie: Rubiaceae

Utbredelse: Afrika, sør-asia og sør-amerika

Anvendte plantedeler: Frø (også kalt bønner)

Aktive virkestoffer: Koffein, teobromin og teophyllin

Effekt: Stimulerende, avførende, humørløftende, angstfremkallende (i høye doser)
Fillipinene
Papua Ny-Guinea
Malaysia
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Malaysia
Thailand
Vietnam
Borneo
Kalimantan
Thailand
Myanmar
(Burma)
Kambodsja
Kratom vokser i store deler av Sørøst-Asia. I Thailand er planten hovedsakelig kultivert for menneskebruk, men den vokser vilt i deler av Malaysia, Indonesia samt i mindre grad i Papua Ny-Guinea, Filippinene og Myanmar.
Hvor vokser kratom?
Sammen kan vi påvirke myndighetene til å velge en mer nyansert og medmenneskelig tilnærming til reguleringen av kratom. La oss stå opp for vitenskapelig integritet, individets valgfrihet og retten til helse og livskvalitet.
Kunnskap, ikke fordommer: Veien til en evidensbasert regulering av kratom.
Regulere, ikke kriminalisere
Kratom-brukere er ikke kriminelle. De fortjener forståelse, respekt og støtte, ikke bøter, fengsel og stigma. Signer for å vise din støtte til en mer evidensbasert tilnærming til regulering av kratom.
Underskriften din blir ikke offentliggjort. Underskrifts-listen vil bli oversendt Statens Legemiddelverk.